TERMS (Scroll down for Swedish)

1. Delivery time

The normal delivery time is 6 respective 20 working days from the day the order was placed. (For Scandinavian costumers: 3 to 6 workingdays). You always have the possibility to cancel the purchase if a longer delivery delay occur. Please contact our Customer service if you wish to cancel your purchase.
We make reservations for the liability of delays or failed deliveries caused by discontinued products or the stock handling of our suppliers. We also make reservations for price difference caused by wrong price codes, wrong number of DVDs in boxes etc.

2. Confirmation

We will send an order confirmation with information about your purchase by e-mail as soon as we have received your order. We recommend that you save the order confirmation if you should need to contact our Customer service.

3. Payment options


At present, we accept VISA and Mastercard payed with PayPal
When you pay with credit card, the payment is handled by our payment partner PayPal (www.paypal.com) to guarantee secure payments. This is how it works:
- Choose your credit card type i.e. (Visa or Mastercard), state your card number and validation date.
- A control is carried out to make sure that your data is correct and that there is money on your account.
- The money is reserved on your account. This means that you have no access to the amount but it has not yet been transferred to us.
- The same day the products are delivered, PayPal will transfer the money to Wg Film/Shop.

IMPORTANT! To ensure your safety and comfort we use a secure order form, which means that all content of the form is encrypted (coded to unrecognizable characters). No external parties will be able to access the information you have given.

4. Freight

A freight cost of 4 EUR (In Sweden: 3 EUR) is added to each order. For orders over 50 EUR, we dont charge anything for the freight. Your products will be sent directly to your home address. Larger shipments have to be collected at your local post-office.

5. Transportation

Wg Film/Shop accepts the economic responsibility if products are damaged or missing during transport. However, you are required to contact our Customer Service within 14 days. The economic responsibility is yours if products are damaged or missing during the return transport.

6. Return policy

You have the right to return undamaged and unused products. Notification about this shall be done immediately upon reception of the product or latest 14 days after reception. The notification shall be done to Customer service or through a standard mail to: Wg Film, Västergatan 23, SE-211 21 Malmoe, Sweden.

The message shall contain the following information: a) order number b) invoice number c) title of the product you wish to return. The returned product shall be in an unused and undamaged state in its original package (seals or plastic needs to be unbroken). Return the product together with the invoice (or a copy of both pages). State the cause of the return on the back side of the invoice! You will have to pay the freight cost for the return. Return against cash on delivery is not accepted.

Wg Film/Shop guarantees that the products you have ordered are free from errors at the time of delivery. If you should receive a defect or wrongly supplied product, contact Customer service at shop@wgfilm.com without delay or at the latest within 14 days after reception. Customer service will take care of your complaint and send you a return label with pre-paid postage. Return the product in the state that it was received followed by a damage or error report. The returned product shall be in an unused and undamaged state in its original package (seal or plastic needs to be unbroken). Return the product together with the invoice (or a copy of both pages). State the cause of the return on the back side of the invoice.

IMPORTANT! You must contact Customer service before you return wrongly supplied or damaged products to get the return request approved and the return postage paid. The responsibility for errors in ordered products is limited to the terms now stated.

7. Non picked up goods

If we receive packages that have not been collected at the post office, we reserve the right to charge you for all our costs that appear when handling your order and shipment; currently 5 EUR. An invoice will be sent to you. Settlement of the invoice shall be within 10 days.

8. Institutional rights

To buy a film with institutional rights costs 190 EUR. Institutional rights allows you to use a film for rental use within the framework of library or company activities but not for public screenings without prior permission from the originator. They can be ordered from the "Institutuinal rights" section in our shop.

9. Governing Law and Jurisdiction

Contracts between you and Wg Film/Shop shall be governed by Swedish Law. Wg Film/Shop follows the recommendations of the Swedish Consumer Authority.

10. Privacy, Security & Personal information

When you place an order with us you state your personal information such as name, address and telephone number. In connection with your registration and ordering you agree that we store and use your information in our business to meet our commitment to you. We also document all communication that we have with you by e-mail, in order to provide the service that you expect from us. WG Shop will not disclose your personal information to third parties. For our newsletter we will send you information and product offers to you via email. This can be easily canceled via your customer account or through contact with us at shop@wgfilm.com. According to the Privacy Act, you are entitled to have the information that we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that information be corrected or removed. Contact us, if so, by e-mail: shop@wgfilm.com.

 

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Du betalar en fraktkostnad per beställning, för närvarande 3 EURO. Handlar du för över 50 EURO vid ett tillfälle får du fri frakt på ordern. Alla priser för privatpersoner visas inkl. moms och i Euro. För att se valutan i svenska kronor måste du logga in och välja "SEK" som visningsvaluta.
För att handla på Wg Shop måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

1. Leveranstid

Leveranstiden är vanligtvis 3-6 arbetsdagar (inom Skandinavien) från beställningsdagen. Produkter som måste beställas tar ytterligare någon eller några dagar att leverera. Vi reserverar oss för slutförsäljning, lagerhållning hos våra leverantörer samt eventuella prisfel.

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med kundtjänst.

3. Betalningsalternativ


Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard.
Betal- och Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner PayPal för att garantera snabb och säker betalning. Så här går det till:

PAYPAL:
- Välj Kreditkort som betalningsmetod. Du länkas nu till PayPals säkra betalningsserver.
- Logga in på ditt Pyson konto och betala.
- En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet. Beloppet reserveras.
- När varorna skickas överförs pengarna via Payson till Wg Film AB

4. Frakt

En kostnad för frakt tillkommer med f n 3 EURO per order, oavsett antal varor i ordern. Handlar du för över 50 EUR vid ett tillfälle får du fri frakt på ordern. Dina varor skickas direkt hem i brevlådan. Större beställningar kan du få hämta hos närmaste postombud.

5. Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Wg Shop betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundtjänst inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort då du returnerar den är du betalningsansvarig. Får vi tillbaka paket som inte lösts ut från Posten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur, f n 5 EUR. Betalning skall ske med inbetalningskort inom 10 dagar från fakturadatum.

6. Ångerrätt

Du har rätt att returnera beställda felfria varor. Meddelande om retur ska skickas till kundservice på shop@wgfilm.com omedelbart vid varans mottagande, dock senast inom 14 dagar från leverans. Meddelandet skall ske via mail till vår kundservice shop@wgfilm.com eller brev till: Wg Film, Västergatan 23, 211 21 Malmö.

Meddelandet skall innehålla följande information; 1) ordernummer 2) fakturanummer 3) titel på de produkter du vill returnera. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning (plombering eller skyddsplast får ej vara bruten). Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan, fram- och baksida). Glöm inte att fylla i orsak till returen på fakturans baksida. Returportot bekostar du själv. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav.

7. Reklamation & retur

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Vi tar emot felanmälan och sänder dig en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick den mottogs, åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara. En fellevererad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning (plombering eller skyddsplast får inte vara bruten).
Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna, både fram- och baksida). Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida.

8. Institutionella rättigheter

Om du vill använda en film för institutionellt bruk kostar filmen 190 EUR. Filmerna får då användas för uthyrning inom ramen för bibliotekets/företagets verksamhet, men ej för publika visningar utan upphovsmannens tillstånd. Du köper dem på avdelningen "Institutuinal rights" i vår butik.

9. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag. Wg Film/Shop AB följer Konsumentverkets rekommendationer.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

10. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. WG Shop kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på WG Shop. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: shop@wgfilm.com.

right